KALA FASHION Wholesale Catalog

8 Pieces
PRICE - 561 INR 17

KALA FASHION - TANYA VOL 2

7 Pieces
PRICE - 1799 INR 27

KALA FASHION - ELEGANT

8 Pieces
PRICE - 1799 INR 14

KALA FASHION - KALA SWAROVSKI

6 Pieces
PRICE - 2095 INR 38

KALA FASHION - KALA JACQUARD VOL 11

7 Pieces
PRICE - 1891 INR 31

KALA FASHION - KALA JACQUARD VOL 10

6 Pieces
PRICE - 1199 INR 60

KALA FASHION - SUHANI

7 Pieces
PRICE - 931 INR 57

KALA FASHION - VANSHIKA

7 Pieces
PRICE - 1891 INR 166

KALA FASHION - JACQUARD VOL-5

8 Pieces
PRICE - 751 INR 178

KALA FASHION - TITLI

8 Pieces
PRICE - 641 INR 164

KALA FASHION - VANSHIKA

7 Pieces
PRICE - 1799 INR 612

KALA FASHION - ELEGANT

8 Pieces
PRICE - 591 INR 255

KALA FASHION - TANYA VOL-1

8 Pieces
PRICE - 1481 INR 255

KALA FASHION - MUSKAN

8 Pieces
PRICE - 841 INR 216

KALA FASHION - KAATHA

6 Pieces
PRICE - 999 INR 222

KALA FASHION - Kangana Vol-6

6 Pieces
PRICE - 1851 INR 191

KALA FASHION - JACQUARD VOL 4

7 Pieces
PRICE - 1295 INR 238

KALA FASHION - Suhani Vol 2

4 Pieces
PRICE - 1195 INR 345

KALA FASHION - Shuani vol 3

10 Pieces
PRICE - 599 INR 247

KALA FASHION - PUNJAB EXPRESS

12 Pieces
PRICE - 305 INR 1209

KALA FASHION - KALA MAGIC VOL 10