Kalista Fashion Wholesale Catalog

6 Pieces
PRICE - 1099 INR 52

Kalista Fashion - ALISHA

6 Pieces
PRICE - 1199 INR 31

Kalista Fashion - SIMRAN

6 Pieces
PRICE - 1299 INR 115

Kalista Fashion - Dulhan

8 Pieces
PRICE - 1199 INR 140

Kalista Fashion - MEERA

6 Pieces
PRICE - 1595 INR 166

Kalista Fashion - Sangeet vol-3

6 Pieces
PRICE - 635 INR 103

Kalista Fashion - FIVE STAR

6 Pieces
PRICE - 815 INR 118

Kalista Fashion - MUBARAK

6 Pieces
PRICE - 950 INR 136

Kalista Fashion - TAMANNA

8 Pieces
PRICE - 695 INR 114

Kalista Fashion - ONE PLUS VOL-2

6 Pieces
PRICE - 1099 INR 144

Kalista Fashion - AKSHARA

6 Pieces
PRICE - 995 INR 115

Kalista Fashion - AMRUTA

8 Pieces
PRICE - 1150 INR 136

Kalista Fashion - KANYADAN

6 Pieces
PRICE - 1350 INR 172

Kalista Fashion - VERONICA

8 Pieces
PRICE - 1399 INR 223

Kalista Fashion - MAHARANI

6 Pieces
PRICE - 615 INR 136

Kalista Fashion - YOUR CHOICE

10 Pieces
PRICE - 850 INR 139

Kalista Fashion - PASSION

6 Pieces
PRICE - 511 INR 167

Kalista Fashion - AAYUSHI

6 Pieces
PRICE - 1350 INR 129

Kalista Fashion - CENTURY VOL-3

6 Pieces
PRICE - 1360 INR 234

Kalista Fashion - OMEGA VOL-2

4 Pieces
PRICE - 1595 INR 112

Kalista Fashion - SAGUN