Kalista Fashion Wholesale Catalog

6 Pieces
PRICE - 1595 INR 114

Kalista Fashion - Sangeet vol-3

6 Pieces
PRICE - 635 INR 65

Kalista Fashion - FIVE STAR

6 Pieces
PRICE - 815 INR 81

Kalista Fashion - MUBARAK

6 Pieces
PRICE - 950 INR 87

Kalista Fashion - TAMANNA

8 Pieces
PRICE - 695 INR 76

Kalista Fashion - ONE PLUS VOL-2

6 Pieces
PRICE - 1099 INR 103

Kalista Fashion - AKSHARA

6 Pieces
PRICE - 995 INR 80

Kalista Fashion - AMRUTA

8 Pieces
PRICE - 1150 INR 94

Kalista Fashion - KANYADAN

6 Pieces
PRICE - 1350 INR 115

Kalista Fashion - VERONICA

8 Pieces
PRICE - 1399 INR 180

Kalista Fashion - MAHARANI

6 Pieces
PRICE - 615 INR 104

Kalista Fashion - YOUR CHOICE

10 Pieces
PRICE - 850 INR 108

Kalista Fashion - PASSION

6 Pieces
PRICE - 511 INR 123

Kalista Fashion - AAYUSHI

6 Pieces
PRICE - 1350 INR 98

Kalista Fashion - CENTURY VOL-3

6 Pieces
PRICE - 1360 INR 174

Kalista Fashion - OMEGA VOL-2

4 Pieces
PRICE - 1595 INR 90

Kalista Fashion - SAGUN

4 Pieces
PRICE - 1350 INR 90

Kalista Fashion - CENTURY VOL-2

6 Pieces
PRICE - 1299 INR 125

Kalista Fashion - SENSATION VOL-3

8 Pieces
PRICE - 2299 INR 127

Kalista Fashion - Mallika Gold

6 Pieces
PRICE - 1595 INR 193

Kalista Fashion - Sangeet Vol 2