Kalista Fashion Wholesale Catalog

8 Pieces
PRICE - 895 INR 36

Kalista Fashion - NITHYA

8 Pieces
PRICE - 895 INR 49

Kalista Fashion - NITHYA

8 Pieces
PRICE - 1299 INR 727

Kalista Fashion - Platinum

6 Pieces
PRICE - 1150 INR 403

Kalista Fashion - Senorita

8 Pieces
PRICE - 1299 INR 826

Kalista Fashion - Diana

8 Pieces
PRICE - 1299 INR 315

Kalista Fashion - Dream Girl

8 Pieces
PRICE - 1295 INR 958

Kalista Fashion - Aasma Vol 1

10 Pieces
PRICE - 999 INR 422

Kalista Fashion - Hero Vol 6

8 Pieces
PRICE - 750 INR 341

Kalista Fashion - Vip Vol 5

8 Pieces
PRICE - 825 INR 203

Kalista Fashion - Amaira 2

8 Pieces
PRICE - 1150 INR 245

Kalista Fashion - Glorious Vol 3

8 Pieces
PRICE - 1295 INR 740

Kalista Fashion - Aasma 3

8 Pieces
PRICE - 1295 INR 718

Kalista Fashion - Fitoor

8 Pieces
PRICE - 825 INR 147

Kalista Fashion - Innayat

8 Pieces
PRICE - 2733 INR 603

Kalista Fashion - Khawaab Vol 13

8 Pieces
PRICE - 1395 INR 970

Kalista Fashion - Ruaab 2

8 Pieces
PRICE - 595 INR 789

Kalista Fashion - Aanandi 4

8 Pieces
PRICE - 495 INR 763

Kalista Fashion - Blossom

10 Pieces
PRICE - 550 INR 256

Kalista Fashion - Kasturi

9 Pieces
PRICE - 1099 INR 362

Kalista Fashion - Stardom