Kalki Fashion Wholesale Catalog

6 Pieces
PRICE - 1599 INR 300

Kalki Fashion - Phool

4 Pieces
PRICE - 1699 INR 266

Kalki Fashion - Zoya

6 Pieces
PRICE - 1699 INR 312

Kalki Fashion - Gulmarg

6 Pieces
PRICE - 1499 INR 344

Kalki Fashion - Begum

6 Pieces
PRICE - 1399 INR 360

Kalki Fashion - Pakizaa

3 Pieces
PRICE - 1399 INR 382

Kalki Fashion - Gulabo

6 Pieces
PRICE - 850 INR 279

Kalki Fashion - Noor

6 Pieces
PRICE - 1250 INR 465

Kalki Fashion - Titlee

6 Pieces
PRICE - 1599 INR 437

Kalki Fashion - Juliet

5 Pieces
PRICE - 1399 INR 353

Kalki Fashion - Zarbab

6 Pieces
PRICE - 1499 INR 343

Kalki Fashion - Qirat

6 Pieces
PRICE - 1199 INR 342

Kalki Fashion - Marvel

6 Pieces
PRICE - 1199 INR 380

Kalki Fashion - Khwaab

8 Pieces
PRICE - 999 INR 287

Kalki Fashion - Aline

6 Pieces
PRICE - 1299 INR 778

Kalki Fashion - Kashish

6 Pieces
PRICE - 1295 INR 219

Kalki Fashion - Illano

6 Pieces
PRICE - 1199 INR 277

Kalki Fashion - Abidah Vol 2

6 Pieces
PRICE - 1595 INR 267

Kalki Fashion - Haniya Vol 2