Kalki Fashion Wholesale Catalog

4 Pieces
PRICE - 1699 INR 80

Kalki Fashion - Zoya

6 Pieces
PRICE - 1699 INR 82

Kalki Fashion - Gulmarg

6 Pieces
PRICE - 1499 INR 160

Kalki Fashion - Begum

6 Pieces
PRICE - 1399 INR 177

Kalki Fashion - Pakizaa

3 Pieces
PRICE - 1399 INR 164

Kalki Fashion - Gulabo

6 Pieces
PRICE - 850 INR 107

Kalki Fashion - Noor

6 Pieces
PRICE - 1250 INR 190

Kalki Fashion - Titlee

6 Pieces
PRICE - 1599 INR 183

Kalki Fashion - Juliet

5 Pieces
PRICE - 1399 INR 180

Kalki Fashion - Zarbab

6 Pieces
PRICE - 1499 INR 161

Kalki Fashion - Qirat

6 Pieces
PRICE - 1199 INR 177

Kalki Fashion - Marvel

6 Pieces
PRICE - 1199 INR 165

Kalki Fashion - Khwaab

8 Pieces
PRICE - 999 INR 150

Kalki Fashion - Aline

6 Pieces
PRICE - 1299 INR 325

Kalki Fashion - Kashish

6 Pieces
PRICE - 1295 INR 120

Kalki Fashion - Illano

6 Pieces
PRICE - 1199 INR 149

Kalki Fashion - Abidah Vol 2

6 Pieces
PRICE - 1595 INR 156

Kalki Fashion - Haniya Vol 2